Кафедра

краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

Історія кафедри

Розповідь про історію кафедри українознавства і політології потрібно розпочати з того, що з 1956/1957 уч. р. у вищих навчальних закладах СРСР було введено обов’язкове викладання трьох самостійних курсів — «Історії КПРС», «Політичної економії» і «Діалектичного та історичного матеріалізму». Кафедра українознавства і політології була організована на базі кафедри історії КПРС, заснованої 25 серпня 1958 р. Першим завідувачем кафедри був канд. іст. наук, доц. П. Г. Стефановський. На початковому етапі роботи кафедри основне місце посідали питання організації навчального процесу і підбору кваліфікованих кадрів.

На 1 липня 1959 р. кафедра історії КПРС складалася з 18 штатних викладачів, серед яких 8 мали звання канд. іст. наук. У 1959/1960 уч. р. кафедра виросла не лише в кількісному, але і в якісному відношенні. Так, із 20 штатних викладачів 10 мали вчений ступінь канд. іст. наук, а 12 — стаж роботи у ВНЗ понад 10 років. У числі перших викладачів кафедри Б. В. Оксюзов, Б. Н. Романов, П. И. Латишев,А. А. Недух, А. П. Васильєв, 3. Н. Берліна.

З перших днів існування кафедри її колектив цілоспрямовано вдосконалював навчально-методичну, науково-дослідну і політико-виховну роботу. При цьому навчальна робота велася не лише в м. Харкові, але й у всіх філіалах ВНЗ, яких спочатку було більше 20 (у Дніпропетровську, Горлівці, Ворошиловграді, Полтаві, Сумах, Жданові, Краматорську, Херсоні, Константинівці, Ізюмі, Єнакієві, Алчевську і т. д.).

До 1967/1968 уч. р. історія КПРС вивчалася на 1 і 2 курсах в об’ємі 80 годин, причому на лекційну частину відводилося 56 годин. За 28 лекцій викладач повинен був викласти матеріал у великому обсязі.

Навчальна робота викладачів кафедри включала читання лекцій, проведення консультацій і теоретичних співбесід, рецензування контрольних робіт викладачів, прийом іспитів і таке ін. На високому рівні була організована суспільно-політична робота викладачів, зокрема виступи з лекціями і доповідями перед колективами свого института і підприємств Харкова та інших міст.

Важливим напрямом у науковій роботі кафедри була розробка теми «Радянський Союз в роки Великої Вітчизняної війни». Вагомий внесок в цю розробку внесли монографії В. М. Плотнікова «Курська область в період Великої Вітчизняної війни» і Б. І. Оксюзова «Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни. Червень 1941-1943 рр».

Одним із перших завдань для колективу кафедри стало підвищення ефективності навчального процесу. В зв’язку з цим важливим шляхом вдосконалення викладання суспільствознавчих дисциплін було посилення проблемного характеру лекцій і використання ТЗН. У 1967/1968 уч. р. кафедра організувала читання курсу історії КПРС по харківському телебаченню. Особливий інтерес у студентів викликали лекції доц. Б. А. Оксюзова, 3. Н. Берліної, В. П. Бондаря, Б. Н. Романчикова та ін.

У 1968/1969 уч. р. колектив кафедри історії КПРС і наукового комунізму складався з 19 штатних викладачів.

Навчальний процес із курсу історії КПРС вели доц. Б. В. Оксюзов, ст. викл. А. А. Недух, доц. Б. Н. Романів, ст. викл. П. И. Латишев, ст. викл. П. Д. Топілко, ст. викл. 3. А. Мацина, викл. Г. К. Морозов, ас. В. В. Бойко; у м. Слов’янську ~ викл. Ф. І. Нерівна, в м. Констянтинівці — доц. Ю. А. Клаптиків, викл. А. А. Заморін, в м. Артемівську — викл. К. А. Житлов, в м. Шостці — ст. викл. М. В. Мірошниченко.

На кафедрі починав свій трудовий шлях і один з провідних сучасних українських політологів Володимир В’ячеславович Фесенко.

З 1958 по 1969 рр. викладачами кафедри було захищено 5 кандидатських дисертацій і опубліковано понад 120 наукових статей.

У 70-80 рр. кафедру очолювали кандидати історичних наук Нинель Аврамівна Шевченко (з 1976 по 1984 р.); Леонід Іванович Луцик (з 1984 по 1989 р.); канд. філос. наук Лариса Іванівна Лойко (з 1989 по 2002 р).

На початку 90-х рр. у роботі кафедри сталися структурні зміни. Такі дисципліни, як «Історія КПРС» і «Науковий комунізм» були замінені «Політичною історією» і «Теорією наукового соціалізму».

Потім були введені такі курси, як «Політологія», «Соціологія», «Основи права України», «Історія України». У зв’язку з цим мінялися і назви кафедри. Спочатку вона була перейменована в кафедру політичної історії і теорії соціалізму, потім у кафедру політології; історії України і політології і, нарешті, з 1997 р. стала називатися кафедрою українознавства і політології.

З 2002 р. кафедру очолювала канд. філос. наук, доц. Васильєва Ірина Григорівна.

З 2014 р. кафедру очолює канд. іст. наук, доц. Щербина Ірина Володимирівна.

(История УИПА. С.Ф. Артюх. — Х.: Прапор, 2007. — 352 с.)

Ваш отзыв

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.