Кафедра

краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

Силабуси

Силабуси ОПП “Краєзнавчо-туристична робота”

Історичні та соціально-політичні студії

Філософсько-українознавчі студії

Іноземна мова

Вступ до фаху

Європейська інтеграція

Теоретико-прикладні основи права

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія первісного суспільства та основи археології

Історія стародавнього світу

Історія Західної  цивілізації: рання та модерна історія ч. 1

Історія Західної  цивілізації: рання та модерна історія ч. 2

Історія України ч. 1

Історія України ч. 2

Туристичне краєзнавство  

Історіографія історії України

Історія країн Азії та Африки: рання, середньовічна, модерна

Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Історія туризму

Інформаційні та комунікаційні технології

Педагогіка

Організація туристично-екскурсійної діяльності

Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності

Міжнародний туризм

Історичне краєзнавство

Історія Слобідської України

Командоутворення й технології командної роботи

Фізичне виховання

Здоровий спосіб життя

Іноземна мова та євроінтеграційні студії

Загальноакадемічні

Історичні та соціально-політичні студії

Філософсько-українознавчі студії

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи інженерно-педагогічної творчості

Вибіркові дисципліни
Історія слов’янських народів

Красномовство у професійній діяльності історика-екскурсовода

Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи в закладах освіти

Основи економіки та менеджменту в туристичній діяльності

Основи етнографії України

Охорона та збереження історико-культурної спадщини в Україні та світі

Сучасні різновиди туризму

Туристичне країнознавство

Аспірантура

Інноваційна діяльність, управління науковими проектами та реєстрація прав інтелектуальної власності

Теоретичні засади інтелектуальної власності та трансферу технологій

Філософія науки

Українське наукове мовлення

Теорія і методологія наукових досліджень

Комментарии закрыты.