Кафедра

краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

Силабуси

ОПП «Краєзнавчо-туристична робота»

Вступ до фаху

Історія первісного суспільства та основи археології

Європейська інтеграція

Історія Слобідської України

Основи етнографії та історична географія

Історія туризму

Історія стародавнього світу

Історія України ч. 1

Історія України ч. 2

Історичне та туристичне краєзнавство

Туристичне країнознавство

Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи в закладах освіти

Загальноакадемічні

Історичні та соціально-політичні студії

Філософсько-українознавчі студії

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи інженерно-педагогічної творчості

Аспірантура

Інноваційна діяльність, управління науковими проектами та реєстрація прав інтелектуальної власності

Теоретичні засади інтелектуальної власності та трансферу технологій

Філософія науки

Українське наукове мовлення

Теорія і методологія наукових досліджень

Комментарии закрыты.