Кафедра ФУіП

офіційний сайт кафедри філософії, українознавства і політології

Наукова діяльність

Стенд 2018_2
На сьогодні кадровий склад кафедри дозволяє розв’язувати найскладніші наукові питання.

З 9 штатних викладачів кафедри 8 мають науковий ступінь кандидата наук, 5 з них є доцентами. Кожен з науковців кафедри веде власні пошуки в тій чи тій сфері сучасної науки. Також колектив кафедри працює над виконанням спільної наукової теми другої половини робочого дня. Поточного року було завершено наукове дослідження з теми «Гендерна паритетність у сучасному суспільстві». Результатом стала публікація колективної монографії за загальною редакцією завідувачки кафедри кандидата історичних наук, доцента Щербини І.В.

На наступні три роки затверджено науково-дослідну тему кафедри ФН — 19-5 «Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів». У межах цієї теми планується всебічно дослідити процеси розвитку та функціонування громадянського суспільства в сучасній українській державі.

Значну увагу колектив кафедри приділяє розвитку науково-інноваційної творчості студентів. На кафедрі працює два наукові гуртки, де обдарована молодь має змогу займатись вивченням актуальних культурних, соціополітичних, лінгвістичних  та правових проблем сучасності.

Викладачі кафедри систематично здійснюють підготовку студентів до участі у Всеукраїнських  студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. Щорічно наші учасники посідають призові місця.

Ведеться активна робота в рамках процесу інтернаціоналізації вищої освіти. Кожен з співробітників кафедри створив власні профілі науковців на освітньо-наукових платформах Google  Scolar, Reaserch Gate, ORSID. Два викладачі кафедри мають сертифікати на рівень володіння англійською мовою категорії В2 ( канд.іст.н. Тавшунський О.М.) та С1 (канд.філос.н. Воловчук Н.М.).

 

Комментарии закрыты.