Кафедра

краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

Наукова діяльність

На сьогодні кадровий склад кафедри дозволяє розв’язувати найскладніші наукові питання. На кафедрі працюють 2 професора (доктора наук), 8 доцентів, 1 старший викладач (всі кандидати наук).

Кожен з науковців кафедри веде власні пошуки в тій чи тій сфері сучасної науки. Також колектив кафедри працює над виконанням спільної наукової теми другої половини робочого дня ФН 22-02 “Краєзнавчо-туристична робота як важливий чинник формування національної свідомості у здобувачів освіти”.

Були завершені наукові дослідження з теми “Гендерна паритетність у сучасному суспільстві”. Результатом стала публікація колективної монографії за загальною редакцією завідувачки кафедри кандидата історичних наук, доцента Щербини І.В. А також ФН 19-5 “Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів”. У межах цієї теми було всебічно досліджено процеси розвитку та функціонування громадянського суспільства в сучасній українській державі і також видана монографія.

Значну увагу колектив кафедри приділяє розвитку науково-інноваційної творчості студентів. На кафедрі працює два наукові гуртки, де обдарована молодь має змогу займатись вивченням актуальних культурних, соціополітичних, лінгвістичних  та правових проблем сучасності. Студенти апробовують результати своєї роботи на конференціях, публікують тези доповідей та статті самостійно і у співавторстві з викладачами кафедри. 
Викладачі кафедри систематично здійснюють підготовку студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Щорічно наші учасники посідають призові місця.

Ведеться активна робота в рамках процесу інтернаціоналізації вищої освіти. Кожен з співробітників кафедри має профілі науковця на освітньо-наукових платформах Google  Scolar, Reaserch Gate, ORSID, деякі також у Scopus.
Троє викладачів кафедри мають сертифікати на рівень володіння англійською мовою категорії В2 ( канд.іст.н. Тавшунський О.М.) та С1 (канд.філос.н. Воловчук Н.М., канд.екон.н. Черненко Ю.Ю.).
Наталія Воловчук працює по програмі MSCA4Ukraine 2022 над науковим дослідженням у Гронінгенському університеті (Нідерланди) в рамках проєкту «Civil society in Ukraine – a philosophical approach».

Ряд викладачів кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних та гуманітарних наук вязли участь у проєкті «Зміцнення потенціалу педагогічних вищих навчальних закладів України», який реалізує Університет імені Т.Г. Масарика (м. Брно, Чехія) за підтримки Чеської агенції розвитку (з 4 жовтня до 22 листопада 2023 р.). 

Новини з рубрики Наукова діяльність публікуються на головній сторінці сайту кафедри.

Комментарии закрыты.